ACŢIUNEA E – Managementul proiectului şi monitorizarea evoluţiei proiectului

E.1 – managementul general al proiectului

Obiectivul Acţiunii E1:

 • coordonarea activităţilor prevăzute în proiect.

Un coordonator de proiect ales de personalul de resurse umane al CAUTO, beneficiarul coordonator, se ocupă de managementul de proiect cu normă întreagă, cu doi membri ai personalului, pentru problemele administrative şi pentru elementele de comunicare.

O firmă de consultanţă sprijină conducerea, fiind expertă în managementul proiectelor europene.

Pentru fiecare beneficiar asociat a fost identificat câte un manager de proiect, cu un angajament cu normă întreagă pe durata dezvoltării proiectului, cu colaborarea personalului administrativ şi a consultanţilor externi.

A fost constituit un Comitet Director de Proiect compus din personalul principal al beneficiarilor proiectului în vederea îndrumării implementării activităţilor, garantând un management de proiect efectiv.

Şedinţele de management sunt organizate la fiecare 6 luni la sediile beneficiarilor pentru a rezuma o actualizare a rezultatelor obţinute şi a paşilor de parcurs în viitor.

A fost pregătit un plan operativ cu întreaga implementare de proiect, fiind actualizat în fiecare an.

Rezultatele aşteptate:

 • atingerea rezultatelor şi obiectivelor prevăzute
 • dezvoltarea proiectului cu respectarea termenului din planul operativ şi a prevederilor din acordul de subvenţie.

E.2 – Monitorizarea evoluţiei proiectului

Obiectivul Acţiunii E.2:

 • măsurarea şi documentarea eficacităţii activităţilor de planificare comparativ cu situaţia iniţială.
 • verificarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor prevăzute.

Activităţile de monitorizare şi evaluare sunt desfăşurate periodic, la fiecare şase luni, garantând respectarea orarului stabilit pentru implementare şi ajută la detectarea eventualelor probleme şi la găsirea soluţiilor eficiente.

A fost dezvoltat un plan de monitorizare care defineşte protocolul de monitorizare, indicatorii de monitorizare şi sursele de verificare.

Rezultatele aşteptate:

 • 1 plan de monitorizare
 • 3 rapoarte de monitorizare şi 1 evaluare finală

E.3 – Interconectarea cu alte proiecte

Obiectivul Acţiunii E.3:

 • asigurarea unui schimb eficient de know-how

A fost efectuat un screening preliminar al proiectelor în curs de derulare şi a celor realizate în legătură cu tratamentul deşeurilor de tip E pentru a identifica partenerii potriviţi pentru activităţile de interconectare. Printre altele, este luată în considerare întreaga serie de proiecte finanţate de programul Life+.

A fost conceput un plan de interconectare pentru a:

 • stabili contactele preliminare pentru evaluarea fezabilităţii unei colaborări;
 • identifica un subansamblu dintre proiectele selectate care să se implice în activităţile de interconectare;
 • programa vizite, întâlniri, schimburi de informaţii.

Rezultatele aşteptate:

 • participarea la 3 evenimente ale altor proiecte LIFe+.

E.4 – Plan de comunicare pentru perioada ulterioară

Obiectivul Acţiunii E.4:

 • comunicarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor realizate în timpul dezvoltării proiectului, după încheierea proiectului.

Planul va include câteva evenimente deja planificate şi alte câteva vor mai fi prevăzute:

 • 1 întâlnire cu AIIC (Asociaţia Italiană a Inginerilor Clinici) şi participarea la convenţia sa naţională anuală pentru analiza reproductibilităţii şi continuării proiectului Life-MED;
 • 1 întâlnire la Facultatea de Inginerie Clinică;
 • Prezentarea raportului Layman în cadrul săptămânii internaţionale pentru reducerea deşeurilor (noiembrie 2017);
 • Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Life-MED la târgul naţional Ecomondo din Rimini (noiembrie 2018) şi la întâlnirea RREUSE (sfârşitul anului 2017).

Rezultatele aşteptate:

 • prezenţa a 50 de ingineri clinici italieni la întâlnirea cu AIIC;
 • prezenţa a 100 de studenţi la întâlnirea de la Facultatea de Inginerie Clinică din Milano;
 • prezenţa a 100 de persoane pentru prezentarea raportului Layman (noiembrie 2017);
 • prezenţa a 0 persoane la întâlnirea anuală internaţională a reţelei REEUSE.

E.5 – Audit financiar

Obiectivul Acţiunii E.5:

 • asigurarea respectării legislaţiei naţionale şi europene şi a regulilor administrative standard a proiectelor Life.

Coordonatorul de proiect va numi un auditor independent care să verifice raportul financiar prezentat Comisiei în raportul final. Această verificare va aborda nu numai respectarea legislaţiei şi a regulilor contabile naţionale, ci va şi certifica că toate cheltuielile suportate respectă prevederea comună a proiectelor Life+.

Rezultatele aşteptate:

 • Rapoartele auditorului privind costurile independente.