ACŢIUNEA C – Monitorizarea impactului

C.1 – Monitorizarea impactului proiectului Life-MED asupra mediului

Obiectivul Acţiunii C.1:

monitorizarea impactului proiectului asupra mediului, cu indicatori specifici detectaţi în cursul fazelor operaţionale.

Indicatorii identificaţi sunt următorii:

 • Tonele de deşeuri colectate de CAUTO şi Ateliere Fara Frontiere de la instituţiile medicale şi gestionate corect.
 • Numărul de dispozitive şi echipamente donate de centrele medicale şi recondiţionate pentru reutilizare ulterioară.
 • Numărul de piese de schimb scoase din echipamentele electronice şi destinate reutilizării
 • Numărul de dispozitive şi echipamente donate de MEMUA şi AFF entităţilor sau organizaţiilor care cooperează la nivel internaţional în vederea reutilizării lor.
 • Tonele de emisii de CO2 împiedicate de la a fi eliberate în atmosferă.

În plus, este observat impactul generat de beneficiari în timpul acţiunilor de implementare. Se acordă o atenţie specială impactului asociat deplasărilor.

Distanţele parcurse de toţi participanţii sunt monitorizate prin următorii indicatori:

 • km parcurşi de maşină
 • km parcurşi de camion pe şosea
 • tonele de CO2 emise în atmosferă

Indicatorii sunt înregistraţi cu regularitate, în fiecare an, de către organizaţia răspunzătoare de acţiune. La finalul fiecărei faze de proiect se întocmeşte un raport provizoriu cu rezultatele monitorizării.

La încheierea proiectului va fi întocmit un raport final ce conţine impactul general asupra mediului al MED.

Valoarea tonelor de CO2 împiedicate de la a fi eliberate în atmosferă este prezentată pe pagina principală a site-ului web al proiectului şi este actualizată constant.

Rezultatele aşteptate:

 • publicarea a 3 rapoarte provizorii cu rezultatele monitorizării
 • publicarea raportului final privind impactul proiectului asupra mediului
 • evaluarea impactului proiectului asupra mediului

C.2 – Evaluarea impactului socio-economic al proiectului MED

Obiectivul Acţiunii C2:

 • evaluarea impactului socio-economic al proiectului.
 • referitor la impactul social, creşterea numărului de angajaţi datorită noilor recrutări realizate de beneficiari în cursul proiectului.
 • o creştere ulterioară a numărului de angajaţi ce va avea loc odată ce noul sistem integrat de gestionare a echipamentelor medicale eliminate va fi complet operaţional, după încheierea proiectului.
 • accesul la instituţii medicale mai avansate de către cetăţenii tuturor ţărilor europene.

Impactul economic este legat atât de donaţia echipamentelor cât şi de stabilirea ulterioară a noului sistem integrat de gestiune, ceea ce face disponibile volume mai mari de echipamente medicale pentru un număr mai mare de beneficiari.

Acest sistem, odată ce este complet operaţionale, aduce după sine o creştere a numărului de entităţi economice potenţial importante în sector.

Procedurile propuse de MED permit evitarea producerii de deşeuri sau reducerea costurilor în faza de inventariere şi desemnare pentru eliminare.

Calea donaţiei le permite instituţiilor medicale să reducă investiţiile referitoare la eliminare. Donaţia către ONG-uri din ţările Europei de Est permite o economie uriaşă la achiziţia acestor echipamente specifice.

Evaluarea acestor impacturi va fi făcută înainte de finalul proiectului. Se vor face, pe cât posibil, trimiteri la informaţii cantitative.

În perioada de dezvoltare a proiectului, sunt pregătite şi strânse chestionare de la instituţii medicale publice şi private,  companii sau consorţii pentru colectarea de DEEE sau alte fragmente de deşeuri pentru evaluarea beneficiilor socio-economice generate.

De asemenea, proiectul Life-MED va face o estimare a dimensiunii economice totale, la nivel european, a noului sistem integrat de gestiune odată ce activitatea sa este una regulată.

La finalul proiectului va fi publicat un raport cu rezultatele acestui studiu.

Rezultatele aşteptate:

 • strângerea a 25 de chestionare.
 • publicarea raportului final.
 • evaluarea impactului socio-economic al proiectului.