ACŢIUNEA B – Acţiuni de implementare

B1 – Implicarea şi susţinerea screening-ului instituţiilor medicale şi clinicilor veterinare ce elimină echipamente medicale

De la 1-7-2014 până la 30-06-2017

Obiectivul Acţiunii B1:
efectuarea analizei echipamentelor eliminate, încercând să scoată în evidenţă macro-categoriile utile în definirea pentru fiecare componentă a canalelor de destinaţie vizate.

Această acţiune vizează organizaţiile/structurile/centrele ce folosesc echipamente medicale şi dispozitive a căror eliminare a fost hotărâtă.

Instituţiile vizate sunt clasificate în mai multe categorii diferite: spitale, structuri socio-medicale rezidenţiale sau semi-rezidenţiale, centre ambulatorii şi teritoriale. Şi centrele veterinare pentru animale de companie şi animale de fermă sunt implicate în acţiune, în special: clinici veterinare, laboratoare de analiză sectorială.

Prima activitate se referă la planificarea contactelor cu instituţiile medicale din Italia pentru a le implica în proiectul Life+. Începem cu cele care şi-ai arătat deja interesul de a coopera în cadrul proiectului Life-MED.

Folosim diferite canale de comunicare: trimiterea de materiale informative, participarea la întâlniri, reclamă şi comunicare online.

Acţiunea anticipează semnătura unui acord între CAUTO şi centrele medicale interesate pentru o evaluare specifică a dispozitivelor şi echipamentelor eliminate.

După încheierea acordului, CAUTO face evaluarea cu ajutorul diferitelor instrumente: colecţie de date şi fotografii, interviuri cu operatorii care au folosit echipamentele.

Instrumentul principal pentru această activitate de screening sunt inspecţiile la faţa locului la instituţia medicală pentru a culege informaţii tehnice: prezenţa manualelor, întreţinere planificată, greutăţi şi dimensiuni.

 Rezultatele aşteptate:

 • 250 contacte cu instituţii medicale
 • 60 de răspunsuri şi cereri de informaţii
 • 30 de acorduri

B2 – Analiza pentru caracterizarea corectă ca deşeu de echipament medical

Obiectivul Acţiunii B2:

 • dezvoltarea de criterii ştiinţifice pentru corecta caracterizare a unor echipamente medicale în legătură cu prezenţa unor substanţe periculoase în ele sau cu alte probleme legate de clasificarea lor ca deşeuri.

Aceste criterii sunt indispensabile în special în etapele de transport, recuperare sau eliminare a(l) acestor echipamente deoarece echipamentele medicale transformate în DEEE trebuie tratate corespunzător, prin determinarea celui mai potrivit tip de DEEE.

În concret, atribuirea corectă a unui cod de identificare EWC (cod de deşeu european), în special în ceea ce priveşte clasa de pericol, depinde de componentele identificate într-un DEEE.

Detalierea activităţilor de desfăşurat:

 • studierea setului de reguli din Directiva RoHS (privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase) privind eco-concepţia produselor EEE, inclusiv din noua Directivă 2011/65/UE de completare a Directivei 2008/98/CE, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006/REACH) şi Directiva 2009/125/CE.

Prevederile se referă  la restricţia de utilizare a anumitor substanţe periculoase din echipamentele electrice şi electronice.

 • Analiză de probă pe anumite echipamente medicale formate dintr-un alt tip de componente. Identificăm câteva echipamente complexe, verificând diferitele piese. Pentru unele tipuri de echipamente analizăm componentele luate în considerare ca elementele separate tipice pentru DEEE (baterii, condensatoare, imprimante…)
 • Analiză de probă pe anumite echipamente medicale pentru a verifica prezenţa substanţelor periculoase. Examinăm substanţele acoperite de legislaţia RoHS: plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibrominaţi (PBB), eteri polibrominaţi (PBDE).
 • Analiză de probă pe anumite echipamente medicale pentru a verifica radioactivitatea acestora. Luăm în considerare şi componentele radioactive, deoarece ele sunt adesea prezente în echipamentele medicale. Analiza se face pe mostre de piese de echipamente des folosite.

Rezultatele aşteptate:

 • Studierea reglementărilor RoHS cu privire la echipamentele medicale
 • Analiza a 15 echipamente medicale complexe pentru o bună caracterizare a pericolului pe care îl presupun componentele şi materialele individuale.

B3 – Gestionarea deşeurilor echipamentelor medicale provenite de la instituţii medicale (inclusiv clinici veterinare), în special DEEE

Obiectivul Acţiunii B3: 

 • modularea sistemului de gestionare a echipamentelor medicale pe care o instituţie a hotărât să le elimine ca deşeuri. (deşeurile cu caracteristică de infectivitate – situaţie valabilă pentru circa 15% dintre deşeurile de spital – nu sunt luate în considerare).

Sistemul este implementat pe baza garanţiilor de conformitate şi echitate pentru producător, cu respectarea standardelor de prevenire a riscurilor pentru mediul înconjurător, sănătate şi securitate.

Echipamentele eliminate care nu îşi găsesc o destinaţie ca donaţie sunt gestionate ca deşeuri.

Sistemul implementat acordă o atenţie specifică gestionării echipamentelor biomedicale.

CAUTO este capabilă să gestioneze DEEE, în special echipamentele ce intră în categoria 8 din Directiva 2012/19/UE: dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate), cum ar fi: medicină nucleară, radioterapie, cardiologie, echipamente de dializă, analizoare, congelatoare, teste de fertilizare. Alte dispozitive pentru detectarea, monitorizarea, tratarea, atenuarea bolilor, leziunilor sau disabilităţilor.

CAUTO funcţionează în conformitate cu standardele WEEELABEX (Waste Electrical and Electronic Equipment – Label of Excellence) definite prin Programul LIFE+ de Forumul DEEE.

CAUTO semnează un contract de subvenţionare cu instituţii medicale în vederea eliminării deşeurilor.

Pentru a asigura o gestiune adecvată şi eficienţa acţiunilor, atât în Italia cât şi în România, sunt programate zile de instructaj comun între operatorii CAUTO şi Ateliere Fara Frontiere în vederea efectuării transferului de abilităţi dobândite în proiectul de pornire (sunt prevăzute 8 deplasări de câte o săptămână fiecare).

Rezultatele aşteptate:

Gestionarea a 200 de tone de deşeuri provenite de la instituţii medicale.

B4 – LABORATOR PENTRU RECUPERAREA ECHIPAMENTELOR MEDICALE

Obiectivul Acţiunii B4:

 • promovarea donaţiilor caritabile de echipamente medicale prin stabilirea de proceduri în cadrul sistemului integrat propus care să poată asigura o bună gestionare a echipamentelor (echipamente de diagnostic şi terapie, instrumente pentru teste de laborator, echipamente de recuperare, produse electro-medicale, echipamente pentru centre medicale profesionale (stomatologice, optice,…).

Entitatea responsabilă de această acţiune este Medicus Mundi.

Câteva informaţii de bază despre identificarea activului (clasa, producătorul şi modelul, regimul de lucru şi de funcţionare, data achiziţiei), metoda de eliminare (data, motivul, locaţia) şi câteva informaţii tehnice despre activ (prezenţa întreţinerii manuale, programate, greutatea şi dimensiunea) sunt culese şi înregistrate imediat.

Donaţia lor se face printr-o declaraţie sau printr-o factură de donaţie gratuită.

Activitatea de laborator este organizată ca un proces de producţie complet, care începe cu achiziţia de echipamente medicale şi biomedicale procurate de la instituţii sau, în cazul cantităţilor mici sau al instrumentelor mici, acceptate la laborator.

După aceea urmează faza de recuperare, care de obicei este deosebit de complexă din cauza sensibilităţii unora dintre echipamentele specifice şi a posibilului risc pentru sănătatea personalului şi a pacienţilor din zonele de destinaţie.

Paşi:

 • curăţare minuţioasă
 • recondiţionare în laboratoare mecanice, electrice şi electronice.
 • adaptarea echipamentelor pentru a le garanta funcţionalitatea. Dacă este necesar, sunt cumpărate piese de schimb pentru a reda eficienţa deplină activului primit.

Piesele metalice, electrice şi/sau electronice inutilizabile de la alte materiale sunt proiectate spre a fi tratate ca deşeuri şi preluate de CAUTO.
Sunt folosite teste de funcţionalitate pentru a măsura echipamentele electrochirurgicale, ECG, defibrilatoarele. Sunt folosite teste de securitate pentru a măsura împământarea echipamentelor medicale.

Ciclul prevăzut include şi un releveu fotografic al proprietăţii, etichetarea şi recuperarea acesteia.

Ultimul pas constă în ambalarea pentru depozitare într-o zonă dedicată din laborator.

Partenerii MED dau instrucţiuni personalului local pentru a asigura buna utilizare şi întreţinere a echipamentelor donate, oferind o sesiune de instruire şi practică la faţa locului.

Rezultatele aşteptate:

200 echipamente medicale retrase şi revizuite.
120 unităţi sanitare retrase
100 piese de schimb dezasamblate
70 tone de deşeuri neproduse.

Achieved results:

List of available medical equipment, latest update 30th September 2016

 

B5 – DONAŢIA DE ECHIPAMENTE MEDICALE RECUPERATE UNOR INSTITUŢII MEDICALE ŞI BENEFICIARI DE PE ÎNTREG TERITORIUL EUROPEAN

Obiectivul Acţiunii B5:

 • punerea la punct a unui proces corect de donaţie de echipamente medicale către persoane fizice şi organizaţii existente pe teritoriul UE, în special entităţilor de sănătate şi sociale ce desfăşoară activităţi de caritate. Donaţia este acordată clinicilor veterinare care se ocupă de animale de companie/îngrijirea animalelor.

Entităţi responsabile: Medicus Mundi Attrezzature se îngrijeşte de calea de destinaţie în ţările vestice, cooperativa Ateliere Fara Frontiere în Europa de Est.

Echipamentele medicale abandonate de instituţiile medicale reprezintă o oportunitate unică de a oferi echipamente la costuri reduse, compatibile şi adecvate din punct de vedere tehnologic centrelor medicale din Europa de Est şi centrelor de binefacere ce funcţionează în UE, păstrând standardele funcţionale echivalente.

Proiectul Life-MED furnizează un set de proceduri modulate pentru a controla procesul de donaţie şi schiţează un sistem adecvat pentru a permite reutilizarea.

Începem cu strângerea cererilor de echipamente, tehnologie, mobilier medical şi biomedical de la eventualii beneficiari: autorităţi locale care gestionează unităţile sanitare şi/sau activităţi sociale şi de sănătate, congregaţii religioase, profesionişti individuali, unităţi de primire pentru animale de companie, asociaţii care se ocupă de îngrijirea sau protecţia animalelor de companie/animalelor în general.

Pasul următor constă în verificarea adecvării cererii având în vedere contextul şi nevoile reale.

Astfel este posibilă identificarea echipamentelor medicale şi a dispozitivelor destinate donaţiei, asigurând coincidenţa dintre cerere şi echipamentele disponibile în depozit.

O etapă-cheie pentru o utilizare eficientă a echipamentelor este relaţia cu cadrele medicale locale care vor avea grijă de ele.

Sunt programate zile de instructaj comun între operatorii Medicus Mundi Attrezzature şi cooperativa Ateliere Fara Frontiere pentru a vedea implicarea directorilor de marketing pentru ajutarea lor.

Rezultatele aşteptate:
80 de instituţii beneficiază de echipamentele ce vor fi refolosite
150 de dispozitive electro-medicale donate
100 de unităţi sanitare donate

B6 – DISTRIBUŢIA CĂTRE PARTICULARI A ECHIPAMENTELOR MEDICALE PENTRU ACASĂ ŞI A DISPOZITIVELOR MICI

Obiectivul Acţiunii B6:

 • organizarea unui sistem de distribuţie a echipamentelor medicale pentru acasă în teritoriul din jurul zonei de intervenţie Medicus Mundi Attrezzature, cum ar fi paturi de spital, cadre de mers, scaune cu rotile, cârje, diferite dispozitive medicale (saltele anti-escare, aerosoli, tensiometre…)

Beneficiarii ar putea fi: persoane externate din unităţi medicale şi care au nevoie de sprijin temporar pentru traume, pacienţii cu afecţiuni cronice care au nevoie de dispozitive şi echipamente pentru îngrijire acasă, persoane cu boli ce necesită terapii specifice ocazionale sau continue.

Este identificat un spaţiu pentru expunerea câtorva mostre de echipamente medicale pentru acasă pentru a fi arătat eventualilor utilizatori.

Procedura pentru scoaterea din uz sau închirierea echipamentelor  este stabilită prin definirea unui acord de transfer temporar, cu prevederea termenelor de livrare, a răspunderii civile cu privire la utilizare.

Se asigură un „serviciu de relaţii cu clienţii” pe toată durata zilei pentru a oferi şansa de a beneficia de această iniţiativă şi persoanelor aflate într-o situaţie de urgenţă, cum este în cazul externării din spital. Disponibilitatea este stabilită prin contact telefonic, email şi prezenţă fizică.

Întregul serviciu al procesului de distribuţie este susţinut de o acţiune de diseminare a serviciului prin producţia de materiale promoţionale şi contacte cu cadrele medicale.

Rezultatele aşteptate:

 • 500 de contacte pentru informaţii privind distribuţia
 • 200 de echipamente medicale pentru acasă distribuite
 • 50 de dispozitive medicale distribuite

B7 – APLICAREA SISTEMULUI INTEGRAT ÎN ROMÂNIA ŞI EUROPA DE EST

Obiectivul Acţiunii B7:
– aplicarea sistemului integrat lansat pe teritoriul Italiei şi în Europa de Est, în contextul României şi al Europei de Est.

Mecanismele pentru eliminarea dispozitivelor medicale şi a echipamentelor din Europa de Est diferă într-o anumită măsură de procedurile implementate în Europa de Vest.

Există şi diferite oportunităţi de reutilizare la instituţiile medicale publice şi private unde sunt acceptate diferite standarde de funcţionalitate. Dimpotrivă, regulile şi procedurile în legătură cu gestionarea deşeurilor sunt aceleaşi.

Cooperativa românească Ateliere Fara Frontiere se propune pe teritoriul României şi al Europei de Est pentru activităţile descrise sub acţiunile B1, B3, B4 , B5.

Sunt planificate contacte cu serviciile medicale din România pentru a le implica în proiectul Life-MED. Sunt stabilite întâlniri cu organizaţiile interesate pentru a prezenta proiectul şi a semna acordurile pentru implementarea sistemului integrat şi pentru o evaluare specifică a dispozitivelor eliminate.

După aceea, AFF procedează la o evaluare a echipamentelor medicale pe care centrul doreşte să le scoată din uz, propunându-le cele mai bune soluţii pentru eliminare sau recuperare.

Rezultatele aşteptate:
100 de contacte cu instituţii medicale
150 de echipamente medicale tratate
30 de tone de deşeuri neproduse
50 de tone de deşeuri tratate

B8 – MASA DE LUCRU NAŢIONALĂ PENTRU CONSULTARE ÎN VEDEREA DEFINIRII LINIILOR DIRECTOARE ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII ECHIPAMENTELOR MEDICALE ELIMINATE

Obiectivul Acţiunii B8:

 • implicarea diferitelor instituţii naţionale şi consorţii ce lucrează în domeniul gestionării deşeurilor pentru compararea rezultatelor, definirea procedurilor comune şi strângerea de propuneri pentru simplificare sau schimbare legislativă.

Acţiunea permite implementarea sistemului integrat de gestiune a echipamentelor medicale eliminate – în special DEEE medicale – mai viabil, mai eficient şi mai sustenabil, atât din punctul de vedere al eficienţei costurilor cât şi al impactului asupra mediului.

Entităţile implicate în discuţiile de negociere sunt Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Sănătăţii, CONAI (lanţuri de consorţii pentru gestionarea ambalajelor şi deşeurilor), centru de coordonare a DEEE, asociaţii naţionale de ingineri clinici şi tehnicieni medicali, universităţi.

Masa de lucru, coordonată de Legambiente, deschide o confruntare cu obiectivul de a defini liniile directoare pentru buna gestionare a deşeurilor medicale, în special a DEEE, respectând următorii paşi: identificarea şi analiza nevoilor sistemului integrat de gestiune şi a factorilor interesaţi implicaţi; analiza legislaţiei europene şi non-europene existente referitoare la gestionarea deşeurilor, în mod specific a DEEE; secţiune dedicată în cadrul site-ului web al MED, cu un moderator (Legambiente), însărcinat cu culegerea şi oferirea de informaţii; întâlniri cu entităţile implicate în negociere.

Partenerii implicaţi în celelalte acţiuni (A, B1, B2, B3, B7) sunt în contact direct cu Legambiente pentru a identifica pe teren dificultăţile operaţionale, constrângerile, ambiguitatea legislaţiei şi, în general, aspectele critice.

De asemenea, sunt contactate companiile şi consorţiile care gestionează deja DEEE.

Rezultatele aşteptate:

 • 10 întâlniri cu factorii interesaţi
 • schiţarea liniilor directoare pentru gestionarea echipamentelor medicale eliminate, în special a DEEE electro-medicale.

B9 – Evaluarea Ciclului de Viaţă (LCA)

Obiectivul Acţiunii B9:

 • Compararea noului sistem integrat de gestiune al MED cu alternativele comune din punctul de vedere al performanţei lor de protecţie a mediului pentru a cuantifica avantajele ecologice câştigate odată cu introducerea inovaţiei.

Aceasta este acţiunea esenţială a proiectului deoarece poate demonstra eficienţa obiectivelor.

Instrumentul metodologic de realizare a comparaţiei dintre noul sistem integrat de gestiune al MED şi eventualele alternative este Evaluarea Ciclului de Viaţă (LCA).

LCA urmăreşte identificarea şi evaluarea semnificaţiei impacturilor asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă al sistemului unui produs.

Acţiunea este organizată în 2 faze: evoluţia recentă în domeniul LCA al echipamentelor medicale eliminate, Evaluarea Ciclului de Viaţă a cel puţin 3 tipuri diferite de echipamente medicale.

În mod special, fiecare LCA este efectuată prin următoarele sarcini (în funcţie de cele mai recunoscute standarde internaţionale la care se raportează acţiunea):

Sarcina 1: Definirea obiectivului şi anvergurii LCA
Sarcina 2: Analiza Inventarului Ciclului de Viaţă (LCI)
Sarcina 3: Evaluarea Impactului asupra Ciclului de Viaţă (LCIA)
Sarcina 4: Interpretarea ciclului de viaţă

Rezultatele aşteptate:

 • Studiul bibliografiei referitoare la LCA al echipamentelor medicale eliminate
 • Analiza LCA a 3 echipamente medicale eliminate specifice