PARTENERI

CAUTOCAUTO

Cantiere Autolimitazione (CAUTO), o cooperativă socială non-profit, beneficiarul principal al proiectului, a activat în sectorul deşeurilor timp de 15 ani, furnizând servicii precum colectarea şi eliminarea deşeurilor. Deţine şi administrează o instalaţie autorizată pentru păstrarea diferitelor tipuri de DEEE.

În ultimii ani, CAUTO a primit solicitări din partea unor unităţi medicale pentru a elimina deşeuri electronice, drept pentru care a fost nevoită să studieze în detaliu problema pentru a putea identifica corect materialele ce compun DEEE şi instalaţiile de destinaţie adecvate. Prin acest proiect, CAUTO doreşte să implementeze un spaţiu separat dedicat recuperării DEEE medicale.


Logo Medicos MundiMEMUA

Medicus Mundi Attrezzature (MEMUA), o cooperativă socială non-profit, s-a ocupat de câţiva ani încoace de donaţii de echipamente medicale, unele dintre ele foarte complexe. Aceasta colectează numeroase echipamente medicale de la spitale şi unităţi medicale şi oferă echipamente recondiţionate entităţilor (religioase sau de voluntariat în general) de activează în domeniul cooperării internaţionale. Are în administrare un laborator de pentru recondiţionarea echipamentelor şi instruirea comunităţilor locale pentru instalarea şi reutilizarea lor.


Logo UNIBS H_W

University of Brescia, Faculty of Engineering

Universitatea Brescia, Facultatea de Inginerie, Catedra de Inginerie Mecanică şi Implanturi, are calificări înalte în sectorul gestionării deşeurilor şi oferă expertiza profesorilor săi, care se ocupă de cercetare şi analiză ştiinţifică a metalelor şi cu procese de management pentru recuperarea şi eliminarea deşeurilor.

xxxx


logo_AFFAteliere Fara Frontiere (AFF)

Ateliere Fara Frontiere (AFF) este o organizaţie non-profit din România care gestionează DEEE şi angajează persoane dezavantajate. AFF are autorizaţia de la Ministerul Mediului pentru dezmembrarea DEEE şi vinderea lor către agenţi autorizaţi de reciclare, această acţiune fiind întreprinsă în parteneriat cu un eco-organism, ECOTIC, care îi susţine activitatea şi îi eliberează o dovadă de dezmembrare a deşeurilor.


legambiente

Legambiente Lombardia

Legambiente Lombardia, parte a Legambiente (League for Enviroment), este cea mai răspândită organizaţie de protecţie a mediului din Italia, cu 20 de sucursale regionale şi peste 100.000 de membri. În Lombardia, Legambiente, cu peste 100 de grupuri locale, îşi desfăşoară activităţile în întreaga regiune. Susţine bunele practici în gestionarea deşeurilor prin reciclare, reutilizare şi reducere, aplicând o politică de dezambalare. Promovează economia de energie şi sursele de energie regenerabile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a combustibililor fosili.