ACŢIUNEA A – Acţiuni pregătitoare

Analiza evoluţiei recente în gestionarea echipamentelor medicale scoase din uz

De la 01-07-2014 până la 31-03-2015

Obiectivul Acţiunii 1:
analizarea practicilor utilizate în mod obişnuit în gestionarea fazelor de eliminare a echipamentelor medicale precum instrumentele, aparatele, dispozitivele, programele software, echipamentele de sănătate pentru acasă.

Implicarea în procesul de eliminare le revine tuturor acelor instituţii medicale (mai exact centre de sănătate, cabinete medicale şi clinici veterinare) ce folosesc aceste echipamente specifice, persoanelor responsabile pentru eliminarea lor ca deşeuri, cât şi eventualilor destinatari ai donaţiilor de „echipamente utilizate”.

Această analiză este necesară pentru a identifica ambele aspecte ale sistemului de management şi posibilităţile în ceea ce priveşte reducerea producţiei de deşeuri şi creşterea ratei de reciclare a echipamentelor.

Culegem şi prelucrăm informaţii legate de toate echipamentele medicale, cu atenţie specială acordată instrumentelor şi dispozitivelor ce conţin componente electrice sau electronice.

Analizăm datele unor cazuri eşantion pentru a studia cele mai relevante informaţii indisponibile în literatură şi pentru validarea informaţiilor disponibile în literatură. Cazurile eşantion aparţin următoarelor două zone geografice: Italia de Nord şi România.

Rezultate aşteptate:

  • Analiza literaturii tehnice şi ştiinţifice legate de gestionarea DEEE (deşeurilor de echipamente electrice şi electronice) medicale.
  • Implementarea cel puţin a unor studii de caz aprofundate